top of page

富川原建設 - 大富

187A5371.jpg

誠真建設 - 厚禮

187A5162.jpg

興富發建設 - 華人匯

187A2727.jpg

富旺建設 - 世界之翼

187A1400.jpg

精晨建設 - 精晨傳城

朝北.jpg

允將建設 -允將遇見花園

187A2176.jpg

遠雄建設 - 六家匯

187A6442.JPG

潤隆建設 - 台中帝寶

187A9703.jpg

宏璟建設 - 土城日月光

187A9777.jpg

聚佳建設 - 聚佳欣世代

全景6.jpg
bottom of page